ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Article Details ::
Article Name :
मानसशास्त्र : अर्थ, स्वरुप व व्याप्ती
Author Name :
महादेव उत्तम होनमुटे
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
GRT-4780
Article URL :
Author Profile    View PDF In browser
Abstract :
मानसशास्त्र म्हणजे काय? Psychology या इंग्रजी शब्दाबद्दल मराठीमध्ये मानसशास्त्र हा शब्द वापरला आहे. Psychology हा दोन ग्रीक शब्दांपासून बनला आहे. Psyche म्हणजे आत्मा. Logos म्हणजे चर्चा यावरून ‘मानसशास्त्र म्हणजे आत्म्याविषयी चर्चा करणारे शास्त्र’ अशी मानसशाशास्त्राची व्याख्या पुरातन काळी केली जात होती.
Keywords :
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.