ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Article Details ::
Article Name :
मराठी साहित्यशारदेच्या मंदिरातील नंदादीप : वि. स. खांडेकर
Author Name :
रेश्मा आझाद पाटील
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
GRT-4782
Article URL :
Author Profile    View PDF In browser
Abstract :
प्रस्तुत लेखात साहित्यिक वि.स. खांडेकर यांच्या साहित्यसंपदेचा आढावा घेण्यात आला आहे. खांडेकरांनी लिहिलेल्या कथा, रूपककथा, कादंबऱ्या, लघुनिबंध,आत्मचरित्र, व समीक्षा या सर्व वाङमयप्रकारांविषयी विस्ताराने विवेचन केले आहे. या विवेचनातून खांडेकरांच्या लेखनाची वैशिष्ट्ये, अर्थ गर्भता,तत्वचिंतन,त्यांचा साहित्य विषयक दृष्टीकोन , त्यांच्या साहित्य निर्मितीतील प्रेरणास्तोत्र व त्यातून फुलत गेलेले त्यांचे साहित्यविश्व याद्वारे खांडेकरांचा साहित्यपट हळूवारपणे उलघडून दाखविण्यात आला आहे.
Keywords :
  • Loan Management,
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.