ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Article Details ::
Article Name :
दुर्गा भागवत यांच्या ललितगद्य लेखानातून व्यक्त होणारे स्वतंत्र विचार
Author Name :
रंजना मधुकर कदम
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
GRT-4791
Article URL :
Author Profile    View PDF In browser
Abstract :
दुर्गा भागवत ह्या मराठी साहित्यातील प्रथितयश, चिकित्सक लेखिका आहेत. त्यांनी आपल्या लेखातून स्वतः चे असे महत्त्वपूर्ण स्थान निर्माण केले आहे. त्यांनी विविध प्रकारचे भरपूरलेखन केले आहे. त्यांचे लेखन वाचताना बौद्धिक आनंद तर मिळतोच पण कलात्मक आनंद ही वाचक उपभोक्त उपभोगतो.
Keywords :
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.