ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Article Details ::
Article Name :
भारतीय लोकशाही समोरील एक प्रमुख आव्हान
Author Name :
माने प्रकाश रंगराव
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
GRT-4792
Article URL :
Author Profile    View PDF In browser
Abstract :
"भ्रष्टाचारास आळा घालणे हे केवळ तात्विक पातळीवरच नव्हे तर व्यवहारिक पातळीवर आवश्यक आणि अपरिहार्य आहे." प्रशासनातील भ्रष्टाचार ही आधुनिक युगाची समस्या नाही, तर ऐतिहासिक काळातील ही समस्या होती असे दिसून येते. कौटिल्य याच्या ‘अर्थशास्त्र’ या ग्रंथात भ्रष्टाचार व त्यावरील प्रतिबंधात्मक उपाय यावर चर्चाझालेली दिसून येते.
Keywords :
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.