ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Article Details ::
Article Name :
डॉ. द. ता. भोसले यांच्या कथेतील स्त्रीदर्शन
Author Name :
वंदना रामचंद्र पाटील
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
GRT-4795
Article URL :
Author Profile    View PDF In browser
Abstract :
डॉ. द. ता. भोसले यांचे मराठी साहित्यामध्ये महत्त्वपूर्ण स्थान आहे.त्यांनी विनोदी आणि गंभीर अशा दोन्ही स्वरूपाचे कथालेखन केलेले आहे. ग्रामीण जीवन,विविध प्रवृत्तीची माणसे,नातेसंबंध ,ग्रामीण दोन्ही भागातील प्रथा,रूढी,परंपरा ,कुटुंबपद्धती , बदलते ग्रामीण जीवन हे डॉ. द. ता. भोसले यांच्या लेखनातील महत्त्वाचे विषय आहेत.
Keywords :
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.