ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Article Details ::
Article Name :
भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेतीचे स्थान
Author Name :
मनोज विठ्ठल जगथाप , डी.आर. बच्छाव
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
GRT-4812
Article URL :
Author Profile    View PDF In browser
Abstract :
भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेतीचे स्थान महत्त्वाचे आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात शेतीच्या मानाने इतर क्षेत्रांची जास्त वेगाने प्रगती झाली आणि राष्ट्रीय उत्पन्नातील शेतीचा वाटा कमी होत गेला .तरीही अनेक अर्थांनी शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणाच बनून राहिली आहे.
Keywords :
  • वैश्विक गठबंधन,
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.