ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Article Details ::
Article Name :
सातारा जिल्ह्यातील कृषी भूमी बदलांचा भौगोलिक अभ्यास
Author Name :
दशरथ किसन बंदुके, हरीदास भोजुराम राठोड
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
GRT-4933
Article URL :
Author Profile    View PDF In browser
Abstract :
सातारा जिल्ह्याचे स्थान साधारणपणे महाराष्ट्र राज्यात दक्षिणेला पश्चिम दिशेला असुन लोकसंख्येची घनता 2011 च्या जनगणणेनुसार २८६ प्रती चौरस कि.मी. आहे. तर सन 2011 च्या जनगणणेनुसार सातारा जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या 30.03 लक्ष आहे. येथील बहुतेक भाग सह्याद्रीच्या पर्वत क्षेणी, डोंगरदऱ्या, चढ उताराची जमीन आणि सपाटीचे क्षेत्र असे सर्वसाधारण स्वरूप आहे. जिल्ह्यात वार्षिक सरासरी 1750 मि.मी. पावसाची नोंद होते. परंतु वितरण सर्वत्र सारखे नसते.
Keywords :
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.