ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Article Details ::
Article Name :
‘स्वामी रामानंद तीर्थ यांचे शैक्षणिक विचार व योगदान’
Author Name :
बी.टी. मोताळे , पी.यू. नेरपगार
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
GRT-4962
Article URL :
Author Profile    View PDF In browser
Abstract :
आधुनिक महाराष्ट्राचा पाया घालण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपती शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इ. समाजसेवकांनी विशेषत: सामाजिक व शैक्षणिक बाबतीत केले. याप्रमाणे स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी आपल्या राजकीय योगादानाद्वारे केवळ हैद्राबाद संस्थानाचे भारतीय संघराज्य विलीनीकरणच केले नाही तर प्रतिकुल परिस्थितीत देखील मागासलेल्या हैद्राबाद संस्थानी प्रदेशात विधायक कार्याला प्रारंभ केला.
Keywords :
  • गरीबी,
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.