ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Article Details ::
Article Name :
माण – खटाव तालुक्यातील पाणी प्रश्न : आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती
Author Name :
सुर्यवंशी एस. आर., काळेल एन. एस.
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
GRT-4992
Article URL :
Author Profile    View PDF In browser
Abstract :
दुष्काळी भागाचा पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविणे हा शासनाचा भविष्यातील अजेंडा असला पाहिजे, दुष्काळी भागातील गावांच्या भौगोलीक रचनेचा संशोधनात्मक पध्दतीने अभ्यास करून त्या ठिकाणी जलक्रांती करणे आवश्यक आहे. सिमेंट बंधारे, शेततळी, बांधबंधीस्ती इत्यादी अनेक प्रकारची कामे करणे आवश्यक आहे.
Keywords :
  • European civilization,
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.