ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Article Details ::
Article Name :
पुन:अधिस्विकृती काळाची गरज
Author Name :
ज्योती शा.मगर
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
GRT-5048
Article URL :
Author Profile    View PDF In browser
Abstract :
-भारतात उच्च शिक्षणात सुधारण करण्याच्या दृष्टिने महत्त्वपूर्ण बाब. -संस्थेचा महाविद्यालयाचा,कर्मचा-याचा,विद्यार्थ्याच्या विकासाची गरज. -विद्यापीठे आणि महाविद्यालयाचे नॅक मूल्यांकन करून घेणे बंधनकारक. -थोडक्यात परभणी जिल्हाची ओळख नॅक मूल्यांकनातून करून देण्याचा अल्पशा प्रयत्न स्विकारणीय ठरवा.
Keywords :
  • पर्यटन,
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.