ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Article Details ::
Article Name :
प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यामध्ये नौतिक मूल्य विकसित करण्यासाठी उपक्रमांची निर्मिती करणे आणि राबविलेल्या उपक्रमाची परिणामकारकता तपासणे
Author Name :
सीमा एल. बर्गट
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
GRT-5084
Article URL :
Author Profile    View PDF In browser
Abstract :
एकविसाव्या शतकात विविध शोध लागून ज्ञानाचा विस्फोट झालेला आहे. आज जगात मानवाच्या सेवेसाठी विविध भौतिक साधने उपलब्ध आहेत. मानवाला अशक्य असे जगात काहीही नाही असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. एवढी नेत्रदिपक प्रगती मानवाने केलेली आहे. परंतु त्यामध्ये मानवाचे जीवन अधिक असुरक्षित झाले आहे.
Keywords :
  • auto component sectors,
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.