ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Article Details ::
Article Name :
महानुभव संप्रदायाची वाड्मयीन पार्श्वभूमी
Author Name :
सुधाकर जाधव
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
GRT-5123
Article URL :
Author Profile    View PDF In browser
Abstract :
भारतीय संस्कृती हा अनेक पदरी गोफ आहे.भिन्न-भिन्न वंशाच्या,विविध धर्माच्या,वेगवेगळ्या संस्कृतीच्या लोकांनी तो गुंफलेला आहे.पण त्यातला आर्यांचा व वैदिकांचा जो पदर आहे.तोच तेवढा महत्त्वाचा,मानाचा आहे भारतीय संस्कृतीच्या स्वरूप निर्णयाबाबत त्याचाच विचार तेवढा आवश्यक आहे असा आभास निर्माण करण्यात आला आहे.
naltrexone information partickcurlingclub.co.uk vivitrol uk
Keywords :
  • advised human sacrifice,
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.