ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Article Details ::
Article Name :
“प्रादेशिकवाद“ भारतीय लोकशाही समोरील एक प्रमुख आव्हान
Author Name :
माने प्रकाश रंगराव
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
GRT-5506
Article URL :
Author Profile    View PDF In browser
Abstract :
भारत हा जगातील लोकषाही मानणारा सर्वात मोठा देष आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारताची लोकसंख्या जवळपास १२० कोटींच्या घरात गेलेली आहे . भारतीय संघराज्यात वेगवेगळी राज्ये व केंद्रषासित प्रदेष मिळून भारतीय संघराज्य तयार झालेले आहे .
Keywords :
  • lyrical ballads,
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.