ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Article Details ::
Article Name :
मराठीतील वैचारिक वाड॰मयाचे स्वरूप, परंपरा व भूमीका
naltrexone information partickcurlingclub.co.uk vivitrol uk
Author Name :
शरद भाऊसाहेब दुधाट
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
GRT-5547
Article URL :
Author Profile    View PDF In browser
Abstract :
माणूस हा पृथ्वीवरील इतर प्राण्यापैक्षा बुद्धिमान प्राणी आहे. इतर प्राण्यापैक्षा त्याने आपल्या बुद्धीचा जोरावर सर्वांगीण प्रगतीची गुरुकिल्ली मिळविली आहे. माणूस हा विचारशील असल्याने त्याने निसर्गाला आपल्यासाठी उपयोगात आणलेले आहे. त्यामुळे विज्ञानाने अनेक शोध लागलेले आहेत. विज्ञान, अद्यात्म यामध्ये मानवी विचारधारा सदैव प्रभावित आहे. विचारून विकास होतो. समाजपोषक वातावरण निर्माण होतो.महाराष्ट्रात महात्मा फुले, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील, संत गाडगे महाराज इत्यादींनी सामाजिक कल्याणाच्या भूमिकेतून पुरोगामी विचारला महत्त्व दिले आहे.
Keywords :
  • तुळशीदास जाधव,
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.