ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Article Details ::
Article Name :
सोलापूरमधील 1930 च्या मार्शल लॉ कायदयाचा चिकित्सक अभ्यास
naltrexone information partickcurlingclub.co.uk vivitrol uk
Author Name :
रावसाहेब तुळशिरामा गडहिरे
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
GRT-5989
Article URL :
Author Profile    View PDF In browser
Abstract :
भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या इतिहासामध्ये इतर कायदयापेक्षा 1930 चा मार्शल लॉ कायदा हा ऐतिहासिक दृष्टिकोतून अति’या महत्वाचा मानला जातो. स्वातंत्र्य चळवळीत सोलापूरचे योगदान मोठे आहे. 1930 च्या काळमाध्ये सोलापूरमध्ये अनेक घडामोठी झालेल्या दिसून येतात. म्हणून सोलापूर हे एक ऐतिहासिक शहर आहे. मराठी सामथ्र्याचे उगम स्थान म्हणून ज्या तीन जिल्हयाचा उल्लेख मराठी साम्राज्याच्या संबंधी विचार करताना इंग्रजांनी केलेल्या सोलापूरचा उल्लेख या शोध निबंधातून घेण्यात आलेला आहे.
Keywords :
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.