ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Article Details ::
Article Name :
स्त्रीमुक्ती चळवळ व अहिंसा विचार
Author Name :
रायते तेजश्री विष्णु
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
GRT-6308
Article URL :
Author Profile    View PDF In browser
Abstract :
स्त्री शिक्षण, त्याचा विकास, सध्याच्या काळात मांडला जाणरा स्त्रीवाद यांबद्दल भाष्य करण्याचा हा विषय नाही, तर स्त्री शिक्षणाची वास्तवदर्शी बाजू व स्त्रीमुक्ती चळवळ व स्त्रियांवर होणारी हिंसक आक्रमणे ह्रा एकूणच सामाजिक परिवर्तनातील खराखुरा व्यवहारिक चेहरा सम
Keywords :
  • स्त्रीमुक्ती चळवळ,अहिंसा विचार,सामाजिक परिवर्तन,
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.