ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Article Details ::
Article Name :
रविकिरणमंडळचो कार्य व मूल्यमापन
Author Name :
शांताराम शेलार
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
GRT-6453
Article URL :
Author Profile    View PDF In browser
Abstract :
रविकिरणमंडळाच्या उदयाबरोबरच मराठी साहित्यात त्याच्या अमोल कार्याचा ठसा स्पष्टपणे जाणवतो. कवींचा एक समूह परस्परांशी चर्चा करून काव्यरचना करू लागला, हे एक नवलच म्हणायचे.
Keywords :
  • कार्य,मूल्यमापन,मराठी साहित्य,कवींचा एक समूह,
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.