ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Article Details ::
Article Name :
लोकशाही व महाराष्ट्रातील प्रादेशिक पक्ष
Author Name :
मेघराज एकनाथ औटी
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
GRT-6636
Article URL :
Author Profile    View PDF In browser
Abstract :
लोकशाही शासन पध्दतीत राजकीय पक्षांचे अस्तित्व अनिवार्य समजले जाते. खरे तर लोकशाही शासन व्यवस्थेच्या यशाचे गमकही राजकीय पक्षाचे असणारे अस्तित्व हेच आहे असे म्हटले तरी फारसे वागवे ठरणार नाही. कारण लोकषाही शासन व्यवस्थेत जनतेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलेले असते व जनतेला अभिव्यक्त होण्यासाठी वेगवेगळया कृती,कार्यक्रम देणारे व्यासपीठाची आवष्यक्ता असते.
Keywords :
  • लोकशाही,महाराष्ट्रातील प्रादेशिक पक्ष,
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.