ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Article Details ::
Article Name :
अण्णा भाऊ साठे यांचे शाहिरी वाड्मय
Author Name :
डॉ. माधव बसवंते
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
GRT-7578
Article URL :
Author Profile    View PDF In browser
Abstract :
पोवाडा आणि लावणीतून शाहिरी वाड्मय अस्तित्वात आले आहे. शाहीर म्हणजे यवनी भाषेत कवी आणि शाहिरी म्हणजे काव्य. म्हणूनच पोवाडा व लावणीच्या रचनाकाराला शाहीर म्हणतात. अण्णा भाऊ साठे यांनी शाहिरी वाड्मयाची नवी सजावट करून तिचे नवे रचनाबंध स्वीकारले.
Keywords :
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.