ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Article Details ::
Article Name :
‘‘बीड जिल्हयातील नियंत्रित बाजारपेठांचे कार्ये’’
Author Name :
डॉ. ढास. डी. के. , श्री. दादासाहेब जयवंतराव काटे
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
GRT-7734
Article URL :
Author Profile    View PDF In browser
Abstract :
भारतातील शेतक-यांची आवश्यक त्या प्रमाणात प्रगती झाली नाही, त्यांच्या या प्रगतीमध्ये वेगवेगळे घटक अडथळा ठरत आहेत . त्यामध्ये विपणन व्यवस्थेतील गैर व्यवहार, मध्यस्थांची मोठी संख्या, बाजारपेठेतील माहितीचा अभाव या कारणांमुळे शेतक-यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही.
Keywords :
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.