ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Article Details ::
Article Name :
भारतीय संगीत आणि सौंदर्यशास्त्र
Author Name :
डॉ. सौ. अर्चना माधव अंभोरे
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
GRT-7773
Article URL :
Author Profile    View PDF In browser
Abstract :
भारतीय संगीत, साहित्य, नृत्य, नाट्य, शिल्प इ. सर्व कलांना एकत्र आणणारा सौंदर्यशास्त्र हा एक धागा आहे. मूलत: रसिकेचे बीज कुठल्या एका कलेत नसून त्या कलेच्या मुळाशी असलेल्या दृक श्राव्य संवेदनेत त्या बाबतच्या उपजत, उत्कट संवेदनशीलतेत आहे.
Keywords :
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.