ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Article Details ::
Article Name :
काश्मीर समस्या (Kashmir Problem)
Author Name :
प्रा. डॉ. संजय प्रभाकर ढाके
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
GRT-7801
Article URL :
Author Profile    View PDF In browser
Abstract :
भारताचे ‘शीर’ आणि ‘नंदनवन’ म्हणून ओळखल्या जाणा-या काश्मीरचा प्रदेश स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ते आजपर्यंत धगधगत आहे. निसर्गाने समृध्द असलेल्या काश्मीरची समस्या भारतासाठी अतिशय धोकादायक बनलेली आहे.
Keywords :
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.