ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Article Details ::
Article Name :
आंबेडकरी राजकीय चळवळ आणि युतीचे राजकारण
Author Name :
प्रा.डाॅ.भगवान माने
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
GRT-8036
Article URL :
Author Profile    View PDF In browser
Abstract :
सामाजिक परिवर्तनाची जगातील महान चळवळ म्हणून आंबेडकरी चळवळीकडे पाहिले जाते. शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा या महान संदेशामुळे आंबेडकर अनुयायांनी केलेली प्रगती इतर कोणत्याही चळवळीपेक्षा अतुलनीय आहे.
Keywords :
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.