ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Article Details ::
Article Name :
महाराष्ट्रातील महिला सक्षमीकरण योजना आणि त्याची फलश्रृती
Author Name :
प्रा. श्रीमती डाॅ. चव्हाण एस. आर.
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
GRT-8046
Article URL :
Author Profile    View PDF In browser
Abstract :
आदिशक्तीचे रूप म्हणजे स्त्री ! फार पूर्वी वेद अध्ययनात गार्गी - मैत्रेयी अग्रेसर होत्या. मध्यंतरीच्या काळात स्त्रीचा प्रवास क्षीण झाला. स्त्री म्हणजे फक्त सेवा करणारी राहिली.
Keywords :
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.