ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Article Details ::
Article Name :
भिन्न विदयार्थाच्या गरजापूर्ण करताना समावेशित शिक्षणापुढील आव्हानाचा अभ्यास
Author Name :
डाॅ.सौ. उज्ज्वला के.सदावर्ते
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
GRT-8232
Article URL :
Author Profile    View PDF In browser
Abstract :
भारतीय समाज हा विविधतेतून एकता दाखविणारा आहे. भारतामध्ये अनेक वंश, धर्म जात, जमाती, भाषा , रंग, आर्थिक स्थिती चालीरिती मध्ये भिन्नता दिसून येते. या विविधतेत एकता दिसून येते. अशाप्रकारे शाळेत सुध्दा विविधता असते.
Keywords :
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.