ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Article Details ::
Article Name :
पेशवेकालीन शुद्र जातीतील लग्नाचे प्रकार
Author Name :
डाॅ. संतोष अ. जेठीथोर
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
GRT-8779
Article URL :
Author Profile    View PDF In browser
Abstract :
प्राचीन काळापासून भारतीय समाज हा परंपरावादी जीवन जगत आला होता. या पुराणमतवादी विचाराला पुन्हा चालना पेशवा काळात मिळाली. या काळात पूर्वीच्या ज्या परंपरा होत्या त्याचे काटेकोर पालन करण्यात येवू लागले.
Keywords :
  • पेशवेकालीन,शुद्र जाती,
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.