ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Article Details ::
Article Name :
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेत जाणा-या मुलांमधील अभ्यास कौशल्य व स्व-संकल्पनाचा अभ्यास
Author Name :
Prof. Patil Ishwar Popat
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
GRT-8807
Article URL :
Author Profile    View PDF In browser
Abstract :
15 ते 45 वयोगटातील युवक-युवतींना विविध क्षेत्रातील प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री यांच्या मेक इन इंडिया या संकल्पनेस अनुसरून स्किल इंडिया या नावाने कौशल्य विकास कार्यक्रमास केंद्र शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.
Keywords :
  • माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेत जाणा-या मुलांमधील अभ्यास कौशल्य,
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.