ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Author Profile ::
Author :
प्रा. गणपत हराळे
Current Position :
साहाय्यक प्राध्यापक व मराठी विभागप्रमुख, गणपतराव आरवाडे वाणिज्य महाविद्यालय, सांगली.
Education :
-
Short Profile :
प्रा. गणपत हराळे साहाय्यक प्राध्यापक व मराठी विभागप्रमुख, गणपतराव आरवाडे वाणिज्य महाविद्यालय, सांगली.
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.