ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Article Details ::
Article Name :
गोंदिया जिल्हयातील नगरपालिकांच्या वित्तीय स्थितीचा चिकित्सक अभ्यास
Author Name :
राजेश बन्सोड , अरविंद शेंडे
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
GRT-6239
Article URL :
Author Profile    View PDF In browser
Abstract :
गोंदिया जिल्हयातील नगरपालिकांचे मालमत्ता करापासून मिळणारे उत्पन्न एकूण उत्पन्न वाढीच्या तुलनेत घटत आहेनगरपालिकांना जकात करापासून वाढत्या दराने उत्पन्न मिळत असे परंतु महाराष्ट्र शासनाने जकात कर बंद केल्याने नगरपालिकांचे उत्पन्न व अनुदान मिळविण्यासाठी राज्य सरकारांवरील परावलंबीत्व खूप मोठया प्रमाणावर वाढलेले आहे. परिणामतः दैनंदिन प्रशासकीय कामांवर विपरीत परिणाम झालेला आहे. गोंदिया जिल्हयातील नगरपालिकांना इतर करापासून नगण्य उत्पन्न मिळते. गोंदिया जिल्हयातील नगरपालिकांना करांपेक्षा अनुदान व अंषदान मार्गाने जास्त उत्पन्न मिळते.
Keywords :
  • ??????? ?????????? ?????????,??????? ???????? ???????? ??????,??????? ? ??????,
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.