ISSN No: 2231-5063
Useful Links
Article Details ::
Article Name :
भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विकासः एक चिंतनात्मक अभ्यास
Author Name :
प्रा. दत्तु दादासाहेब शेंडे
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
GRT-7910
Article URL :
Author Profile    View PDF In browser
Abstract :
भारत हा खेडीप्रधान देश असून देशातील जवळ –जवळ ७० टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात. ग्रामीण भागातील व्यवहाराचे नियमन करण्यासाठी स्थानिक शासन संस्था अस्तित्त्वात आल्या व काळाच्या ओघात विकसित होत गेल्या.
Keywords :
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox. Copyright © 2012 lbp.world All rights reserved.